Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Kim

Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông/bà Tạ Xuân Phít– Chức vụ:  Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:  – Email: thquangkim_qt@quangbinh.edu.vn