Liên đội trường TH Quảng Kim tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Corona.

Tháng Hai 3, 2020 9:31 sáng

Liên đội trường TH Quảng Kim tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Corona. Các bạn nhớ đảm bảo vệ sinh để phòng tránh bệnh nhé.

83219583_181826449838187_2612527481151815680_o 83746573_181826316504867_366706197518090240_o 83786506_181826263171539_547908028762947584_o 83829433_181826406504858_8330536653428883456_n 83943686_181826219838210_5582102895064514560_o 84031293_181826359838196_8962583838844780544_o