Liên đội TH Quảng Kim tổ chức hoạt động ngoại khóa. Tuyên truyền về tác hại của ma túy, chất kích thích, gây nghiện, riệu bia…. cho học sinh trong toàn Liên đội.

Tháng Hai 3, 2020 9:25 sáng

Liên đội TH Quảng Kim tổ chức hoạt động ngoại khóa. Tuyên truyền về tác hại của ma túy, chất kích thích, gây nghiện, riệu bia…. cho học sinh trong toàn Liên đội.

82181961_170361004318065_8800997642931798016_n 82437598_170361047651394_6696140862444797952_n 82437598_170361047651394_6696140862444797952_n