Hoạt động đoàn – đội

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2019)

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH                          ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                                                                                            LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH QUẢNG KIM *** Số:  /KH-LĐ                               Quảng Kim, ngày 8 tháng 5  năm 2019     KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP…

KH Tổ chức Lễ Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ” nhân kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh Bác Hồ Năm học 2018 – 2019

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH                                ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                                                                                            LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH QUẢNG KIM *** Số:  /KH-LĐ                                  Quảng Kim, ngày 8 tháng 5  năm 2019   KẾ HOẠCH Tổ chức  Lễ Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ” nhân kỷ…