Hoạt động chuyên môn

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN   Họ và tên:      Võ Thị Nhi Đơn vị:      Trường Tiểu học Quảng Kim.     Câu 3: Kĩ năng việc lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực,  ý nghĩa vấn đề này, liên…