Góc học tập

2

Mô hình thư viện xanh ở trường TH Quảng Kim

Thực hiện nhiệm vụ của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch, năm học 2016-2017 trường TH Quảng Kim xây dựng thư viện tiên tiến. Trong thời gian qua nhà trường đã tập trung xây dựng mô hình ” Thư viện thân thiện”, “…