Công đoàn

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 20 – 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

HỘI ĐỒNG ĐỘI  HUYỆN QUẢNG TRẠCH                          ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH       LĐ TRƯỜNG TH QUẢNG KIM                                                                                                             Quảng Kim, ngày 29 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG…

Sau cơn mưa, trời không những sáng mà còn trong xanh hơn. Công tác khắc phục bão và chuẩn bị chào mừng ngày Quốc Khánh mồng 2/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường của các thầy cô giáo trường TH Quảng Kim.

Sau cơn mưa, trời không những sáng mà còn trong xanh hơn. Công tác khắc phục bão và chuẩn bị chào mừng ngày Quốc Khánh mồng 2/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường của các thầy cô giáo trường TH Quảng…

Công Đoàn

PHT: Tạ Van Sáu Ngày sinh: 10/12/1972 Quê quán: Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình