Công đoàn

Công Đoàn

PHT: Tạ Van Sáu Ngày sinh: 10/12/1972 Quê quán: Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình