Chi bộ

Chi bộ

HT: Tạ Xuân Phít Ngày sinh: 10/04/1958 Quê quán: Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình